+(387) 061/ 736 - 360 holidaytravelzivinice@gmail.com

30.04 – 02.05.2021

(Dva noćenja na bazi polupansiona)

PROGRAM PUTOVANJA:

DAN 1. (Cetvrtak, 29.04.2021.) Banovici-Živinice-Tuzla-Beograd-Niš-Ohrid
Polazak iz Banovica u 22:00h sa Glavne autobuske stanice. Putovanje prema graničnom prelazu Sremska Rača uz zaustavljanja po potrebi putnika. Noćna vožnja.

DAN 2. (Petak, 30.04.2021.) Ulazak u Makedoniju u jutarnjim satima. Nastavak putovanja prema Ohridu preko Gostivara i Tetova. Smjestaj
grupe u hotel. Slobodne aktivnosti. Večera uz muzički program. Noćenje.

DAN 3. (Subota, 01.05.2021.) Ohrid-Sv.Naum
Doručak. Fakultativni izlet u Sv.Naum. Putovanje autobusom do Svetog Nauma, popularnog izletišta u čijoj se blizini rijeka Crni Drim uliva u
Ohridsko jezero. Obilazak manastira koji je osnovao Sveti Naum 895. godine. Povratak u Ohrid. Obilazak znamenitosti Ohrida u pratnji
lokalnog vodiča: starogradske uske ulice s tipičnom arhitekturom, Ohridska Čaršija, spomenik Ćirilu i Metodu, Golna Porta, crkva Sv. Sofije, samostan Bogorodice Perivlepte, Samuelova tvrđava (s koje se pruža predivan pogled na grad i jezero), crkva Sv. Ivana Kanea(sagrađena na litici. Nakon obilaska slijedi slobodno vrijeme za šetnju ohridskom čaršijom sa mnogobrojnim dućanima gdje se prodaju čuveni ohridski biseri i ćilibari.
U slucaju da vremenski uslovi dozvoljavaju, nudimo mogucnost krstarenja Ohridskim jezerom u trajanju od sat vremena (fakultativno).
Povratak u hotel. Večera, noćenje.

DAN 4. (Nedjelja, 02.05.2021.) Ohrid-Skopje-Tuzla-Banovići
Doručak. Polazak iz Ohrida nakon doručka. Vožnja prema Skopju preko Tetova, Kičeva i Gostivara. Po dolasku u Skopje slijedi obilazak grada u pratnji vodiča: kuća Majke Tereze, Kameni most iz 6. st., Daut Pašin hamam iz 15. st., crkva sv. Spasa, tvrđava Kale, stara skopska čaršija, džamija Mustafa Paše, moderni dio grada, spomenici Aleksandru Makedonskom i Filipu II. Slobodno vrijeme.
Polazak za BiH. Vožnja preko Kumanova, Niša i Beograda. Dolazak u vecernim satima. Kraj usluge.

CIJENA ARANŽMANA: 225,00 KM

U cijenu aranžmana je uračunato:

-Prijevoz autobusom visoke turističke klase.
-Smještaj u Hotelu sa 4* Ohridu na bazi dva polupansiona (doručak+večera) -Muzički program 1 noć. -Usluge vodiča tokom putovanja. -Obilazak Skopja -Naša organizacija.
-PDV.

U cijenu aranžmana nije uračunato:

-Troškovi obaveznog putničkog osiguranja (PZO) 10,00 KM -Obilazak Ohrida i Sv.Nauma sa lokalnim vodičem 15,00 Eura
-Vožnja brodom po Ohridskom jezeru 10,00 Eura
-Doplata za jednokrevetnu sobu 50,00 KM
-Posebne želje putnika

NAPOMENA:

Za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je minimalno 25 prijavljenih putnika. Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

NAPOMENA:

Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 40 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa putnicima o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 5 dana prije polaska na putovanje.

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko
ulaska u zemlje koje su u programu putovanja. Svi putnici su dužni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

NAČIN PLAĆANJA:

30% prilikom rezervacije a ostatak do polaska na putovanje. Nudimo mogućnost placanja u ratama.

Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja Travel Agencija Holiday.